Tjenester

Bakkefelling:


Vi tilbyr vanlig trefelling fra bakkenivå ved bruk av motorsag, kiler og det klassiske utstyret. Dette er den letteste løsningen, dersom treet forsvarlig kan felles på denne måten.

Kubbing/Klargjøring til klyvning


Etter treet er felt enten fra bunn eller topp, tilbyr vi også å kubbe opp / kappe stammen på 30cm per kubbe, slik at alt man trenger er en vedklyver for å lage ved.  Stubbefresing kan også la seg gjøre på nærmere avtale.

Seksjonsfelling/Klatring


Noen ganger kan ikke treet legges i bakken fra bunnen av.

Hvis treet står ubeleilig til, så har vi spesialutstyr til å klatre i treet med. Da klatrer vi opp fra bunnen av ved hjelp av tau, teknikk og motorsag og kvister treet fra bunnen og opp. Deretter kapper man seksjoner nedover igjen- derav seksjonsfelling.

I noen tilfeller kan det være objekter i nærheten av treet på undersiden.- Da har vi spesialutstyr til å "rigge". Da kan vi fire ned greiner og kubber som vist på bildet til høyre. Fin måte å eliminere risiko på.


Bortkjøring av kvistavfall / Stamme / Kvistkutter


Om ønskelig tilbyr vi bortkjøring av kvistavfall/stammen. Dette bringes til deponi eller blir gitt bort som ved.  Der det blir mye arbeid kan vi bruke en tilhengermontert kvistkutter. Flisene som blir igjen tas med til deponi, eller legges igjen hos kunde hvis ønskelig til bruk i hekk/blomsterbedd osv.


Stubbefresing


Tilbyr også stubbefresing på nærmere avtale. Dette kan være kjekt hvis treet har stått i hagen din, og du ønsker å fjerne stubben for å få en slett og fin hage. "Katastrofe"-felling/rydding


Behjelpelige til å fjerne trær som har veltet på ugunstige plasser på en sikker måte.Vedkløyving


På nærmere avtale kan vi kløyve kubbene til ved på stedet med en mobil trekløyver.